Pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse ReMMed Romania desfasoara o activitate continua si sustinuta. Va prezentam in continuare cateva dintre reusitele organizatiei noastre.

Actiuni si activitati ale membrilor organizatiei noastre:

Participarea prof. Mariana Gabriela Hudrea, membra a ReMMed la un curs de perfectionare "Hands on Multimedia and its Application to the ELT Classroom Course" (Pilgrims, Kent University at Cambridge) cu sprijinul Fundatiei pentru o Societate Deschisa.
Prezentari Multimedia - Powerpoint Ón cadrul Cercurilor pedagogice si Cursurilor de Perfectionare: CLASS MANAGEMENT, MULTIMEDIA & STUDENTS' MOTIVATION (Mariana Gabriela Hudrea)
Colaborarea cu Centrul de Sprijinire Tehnologica TechnoCAD, concretizata Ón desfasurarea unor cursuri experimentale de birotica si de instruire Ón utilizarea PC ca instrument modern de lucru Ón activitatile de administrare si gestiune a datelor.
Participarea la cursul-seminar "Electronic Publishing" organizat de Fundatia pentru o Societate Deschisa, Bucuresti, ianuarie 1999 ( Mariana Hudrea, Viorica Cioban )