Proiect "AL-ONG"

Preliminarii

Pornind de la locul si rolul Administratie locale (AL) de a satisaface cerintele cetatenilor si de la situatia actuala existenta in Baia Mare , facind o analiza a situatiei existente rezulta o prima concluzie :

Dat fiind numarul mare de cereri de la cetateni adresate AL si limitarile structurilor AL pare putin previzibila

in contextul actual al Romaniei si al zonei Baia Mare-Maramures
avind resurse minimale

rezolvarea de catre AL a unui numar de probleme in continua crestere.

Semnale pentru decidenti

Nivel superior

wpe64.jpg (863 bytes)

Cereri Cetateniwpe65.jpg (1324 bytes)ALONG.16.gif (2196 bytes)wpe66.jpg (1270 bytes)Satisfacere Cereri cetateni

                                  wpe67.jpg (955 bytes)                                       wpe68.jpg (926 bytes)

                      (Tendinte)                                        (Tendinte)

Relatia Cetatean -AL , ca si parametru principal al functionarii AL , va suferi astfel , in timp , degradari care pot genara stari de suprastress pentru toti participantii la actul administrativ.

De asemenea "semnalele" pe care structura AL le poate transmite la nivelele superioare -administrative trebuie filtrate si puse in formule specifice manageriale , sub forma de simptome/analize-audituri/diagnostice si alternative , astfel incit sa poata fi utilizabile la nivelele decizionale superioare.

Raminerea in actuala situatie (alternativa zero) nu poate produce performante superioare fara a aborda problematica in alt mod , incercind definirea unor alternative.

cerintele celor cca. 100.000 locuitori ai orasului Baia Mare nu vor putea fi satisfacute decit de strucuri AL de dimensiuni mari-improbabil de realizat , sistemul actual negenerind performanta - din cauze tehnice - in primul rind.(alternativa cantitativa)
utilizarea ONG urilor (Organizatii Neguvernamentale) , ca si moderatori ai relatiei AL-Cetatean , dat fiind misiunea acestor structuri cetatenesti-civice (alternativa calitativa).

In acest context ReMMed Romania , asociatie profesionala -multidisciplinara , prin proiectul AL-ONG ( Administratie Locala - ONG) , propune o alternativa , prin care Relatia Cetateni-AL poate fi imbunatatita incontinuu.

Aceasta alternativa are la baza citeva studii (v. Anexa) , si are avantajele introducerii educatiei continue in sistemul relational Administratie Locala -Cetateni , prin utilizarea unor grupuri de tip ONG/asociatii/fundatii (concentratoare de opinii cetatenesti) , atit in circuitul direct cit si ca feed-back relational.

Ideea AL-ONG este de imbunatatire -remediere a calitatii relatiei AL-Cetatean , bazat pe identificarea unor puncte critice in actualul sistem si introducerea/pregatirea de moderatori-grupuri expert din structura AL si din grupurile ONG :

Semnale pentru decidenti

    Nivel superior

                                                                               wpe6F.jpg (863 bytes)  

                     ALONG.21.gif (2360 bytes)wpe72.jpg (933 bytes) ALONG.23.gif (3210 bytes)wpe6F.jpg (863 bytes)Asteptari(Eficienta)

                          wpe77.jpg (1035 bytes)wpe76.jpg (1035 bytes)wpe75.jpg (1035 bytes)      wpe75.jpg (1035 bytes)wpe75.jpg (1035 bytes)          wpe74.jpg (1270 bytes)

                  Cereri cetateni                                        Satisfacere Cereri cetateni

Beneficiile directe asteptate :

cresterea gradului de satisfacere a cerintelor cetatenilor
cresterea gradului de sintetizare a informatiei AL catre nivelele superioare

1.Obiectivele proiectului "AL-ONG"

Selectia si instruirea unui grup format din reprezentanti ai AL si ONG , in vederea selectarii/filtrarii/concentrarii problemelor (cerintelor cetatenilor) in raport cu structurile administratiei locale.

2.Realizarea obiectivului :

Conceperea si implementarea unui sistem de cursuri , seminarii si ateliere de lucru , menite a dezvolta :

abilitatile manageriale (tip structuri si proiect) ale grupului AL-ONG
aptitudini de management strategic ale grupului AL-ONG

prin metode moderne :

metoda computerizata (grupuri de lucru in retele de calculatoare)
materiale integral pe suport electronice (CD-multimedia).

3.Activitati principale :

Curs -Management strategic NGO (Dezbatere si Fundamentare Studiu teoretic , Studii de caz (ex. Relatie AL-Cetatean , Relatie AL-ONG)
Curs -Management relational ( fundamentare notiuni , realizare practica Studiu Analiza-Diagnostic)
Curs -Dezvoltare abilitati manageriale -Management Proiecte ( Curs interactiv -Multimedia)
Seminarii - Management Organizatii de proiect , Management Proiecte
Ateliere de lucru - Intocmire Plan Strategic de dezvoltare relationala "AL-ONG"
Selectie grup strategic ( pe baza : participare curs , prezentare lucrare finala, test/selectie aptitudini manageriale)

4.Grupul tinta:

Grupul AL-ONG , format din 12 persoane reprezentante ale :

Administratiei locale

AL- administratiei locale (6 persoane)

I.Grup ONG ( STE)

S-fundatii/asociatii cu activitate in domeniul social (2 persoane)

T-fundatii/asociatii cu activitate in domeniul tehnologic (2 persoane)

E- fundatii/asociatii cu activitate in domeniul economic (2 persoane)

Grup P (rezultat la sistemului de training AL-ONG)

II.Grupul selectat , numit P , format din 4-6 persoane , cu abilitati maxime ,

(selectat din grupurile AL, S , T, E ) (4-6 persoane)

5.Criterii de selectie:

  1. Apartenenta la grupurile AL, S, T, E
  2. Activitati anterioare (CV)- atestate
  3. Disponibilitate organizationala si personala.

Durata proiect : 6 luni ( extensibil la durata nedeterminata)

6.Comentarii finale :

Educatia continua a participantilor la derularea activitatii civice este un element fundamental al dezvoltarii .

Educatie continua nu este un scop in sine ci o activitate necesara , mai ales in contextul actual al dezvoltarii din Romania.

Lipsa de participare a cetatenilor la activitatile urbei este data de :

lipsa de informare a acestora , inexistenta unor mecanisme transparente de informare (management AL)
capacitatatea redusa a organizatiilor neguvernamentale (ONG) de a se implica in reprezentarea intereselor cetatenilor in relatia cu AL (management ONG)
inexistenta unor strategii (planuri pe termen lung) de imbunatire a relatiei AL-ONG , deci implicit a relatiei cetatean - autoritati.

Dat fiind acesti factori enumerati , consideram prezentul proiect ca posibil regenerator (catalizator ) al acestei relatii , prin sistemul de educatie continua propus , si numit simbolic AL-ONG ( a la long).

Metodele de abordare si tehnicile de training introduse (computer-multimedia-lucru in echipe direct pe calculator) , pot genera efecte benefice pentru intregul grup de participanti, rezultind , la sfirsitul cursului materiale moderne (documentatii in format electronic).

Ce aduce nou AL-ONG ?

-beneficiile posibile prin aplicarea proiectului sunt :

formarea unui nr. de experti AL in domeniile managementului strategic - necesar la nivelul AL ( pentru pregatirea deciziilor/analiza-diagnostic )
ridicarea nivelului educational intr-un domeniu cerut de piata si neofertat in Baia Mare (management strategic, management proiecte)
obtinerea unor materiale (tehnologii noi de training) prin utilizarea exclusiva a tehnologiei informatice (computer&multimedia)
selectarea , prin training si evaluare a unui grup expert AL-ONG , care sa poata realiza (participa activ la realizarea) :
strategii si planuri (proiecte)
feed back pentru ONG uri si pentru sistemul AL
utilizarea unui grup de lectori (formatori) apartinind grupurilor ONG , Centre de dezvoltare , firme private , care vor putea utiliza informatiile de tip feed-back , atit la cursuri cit si prin mentinerea legaturilor relationale cu grupul selectionat P .
Efectul multiplicativ care poate apare prin interconectarile (feed back urile ) prevazute in proiect asigura o deschidere majora a proiectului , prin repetabilitatea lui , in formule auto-sustenabile.

Materialele care au stat la baza elaborarii prezentului proiect , si care vor sta la baza elaborarii programelor de invatamint AL-ONG sunt :

 1. ReMMed , Management Strategic NGO
 2. ReMMed , proiect "MiNETT" - Multimedia Innovative NET Teaching
 3. A.N.M.E.M , Studiu dezvoltare tehnologica "High tech’s vs. Pollution"
 4. Fundatia "PETRA" , Studiu - Analiza-Diagnostic " Dezvoltare sociala " in jud. Maramures
 5. CDIMM- Maramures , Seminarii
Management organizatii de proiecte ,
Management proiecte,
Management Resurse Umane
 1. Primaria Baia Mare & CDIMM , proiect "EcquilibruMM" - un parteneriat pentru dezvoltare durabila
 2. Analecco srl & EduNET srl, Studiu privind dezvoltarea Relatiei - O abordare sistemica a managementului relational.
 3. Centrul de dezvoltare tehnologica "NORD-CAD" , Cursuri initiere CAD/CAM/Multimedia
 4. Cognitiv srl. , Studiu "Evaluare a calitatilor manageriale ".

Lista de experti participanti la derularea proiectului "AL-ONG"

 1. Asociatia "ReMMeD" -prof. Mariana-Gabriela Hudrea , ing. Petre Mitru , ing. Marcel Pocol
 2. Asociatia "A.N.M.E.M." - chim.-doctorand Ioan Gherhes
 3. Fundatia "PETRA" , ec. Claudia Cocosila , ec. Emil Marginean
 4. Fundatia CDIMM -Maramures , ing. Nicolae Dascalescu , ing. Radu Big
 5. Analecco& EduNET srl, ec. Cornel Kameniczki, ing.Viorica Cioban
 6. Centrul de dezvoltare Tehnologica Nord-CAD & TechnoCAD S.A. , ing. doctorand -Gunther Kulcsar , s.l.-doctorand Horia Cioban
 7. Cognitiv srl., math. Razvan Fechete , psih. Szentgyorgyi Sandor

Echipa proiect "AL-ONG"

ing. Petre MITRU - coordonator general

ing. Ciprian Capilnean - dept. Comunicatii, coordonator AL

prof. Mariana-Gabriela HUDREA , coordonator training

ing. Marcel POCOL , consultant -expert informatica